Угода користувача

УМОВИ КОРИСТУВАННЯ ТОРГОВОЮ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМОЮ ДЛЯ ПРОДАВЦІВ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Трансхандель Білефельд ГмбХ», місцезнаходження за адресою: Німеччина, 33602, м. Білефельд, вул. Турнерштрассе, 49, HRB 41427 володіє правами на торгову онлайн-платформу, розміщену в мережі Інтернет за адресою: www.farmerscan.com (далі – «Веб-сайт»). Товариство з обмеженою відповідальністю «ТД АСТАРТА ГРУП», зареєстроване за аресою: Україна, 25011, Кіровоградська область, Кіровоградський район, місто Кропивницький, вулиця Генерала Родимцева, будинок 89, код ЄДРПОУ 37427067 (далі – «Постачальник послуг») надає Користувачам, які пройшли реєстрацію на Веб-сайті у якості продавців (кожен такий користувач далі – «Продавець»), можливість розміщувати оголошення щодо продажу сільськогосподарської продукції рослинництва, тваринництва та сільськогосподарського інвентарю всіх видів (далі – «Товари та послуги») та дає змогу укладати договори купівлі-продажу з Покупцями. Для користування Веб-сайтом застосовуються наступні умови (далі – «Умови користування»).

 1. Загальні положення. Визначення сторін

  1. Дані Умови користування регулюють відносини між Постачальником послуг та Продавцем. Якщо Продавець бажає використовувати Веб-сайт у якості Покупця Товарів та послуг, застосовуються Умови користування Веб-сайтом для Покупців.

  2. Користувач, який має намір зареєструватися на Веб-сайті у якості Продавця, вводить інформацію та контактні дані, які запитує Веб-сайт, а також обирає пароль, що буде використовуватись для доступу до "особистого кабінету" Продавця після підтвердження реєстрації на Веб-сайті. Реєстрація Продавця на Веб-сайті підтверджується після переходу за посиланням, що міститься в електронному листі, відправленому на адресу електронної пошти Продавця. Постачальник послуг має право відхилити реєстрацію Продавця на власний розсуд без пояснення причин.

  3. Реєструючись на Веб-сайті у якості Продавця, Продавець повністю, безвідклично та безумовно приймає дані Умови користування. Приймаючи дані Умови користування, Продавець також гарантує Постачальнику послуг, що:

   1. контактні дані та інша інформація, яка запитується Веб-сайтом в процесі реєстрації, є достовірними, повними та актуальними на дату проходження реєстрації;

   2. у разі проведення реєстрації від імені юридичної особи, така реєстрація здійснюється виключно фізичною особою, уповноваженою діяти від імені юридичної особи-користувача, з зазначенням прізвища, ім'я та по батькові такої фізичної особи.

  4. Зареєстрований Продавець контролює та несе відповідальність за всі дії, які вчиняються з його "особистого кабінету", і зобов'язаний негайно повідомити Постачальника послуг у разі, якщо є ознаки того, що треті особи отримали несанкціонований доступ до його "особистого кабінету". Постачальник послуг не несе відповідальності за несанкціонований доступ третіх осіб до "особистого кабінету" Продавця та за дії, які вчиняються з використанням "особистого кабінету". Продавець має підтримувати контактні дані, введені при реєстрації, в актуальному стані та оновлювати їх у разі зміни.

  5. Постачальник послуг може обмежити доступ до своїх послуг на Веб-сайті, якщо цього вимагає безпека роботи або підтримання цілісності мережі (зокрема, захист програмного забезпечення або збережених даних).

 2. Предмет та обсяг послуг

  1. Постачальник послуг надає технічну можливість здійснювати торгівлю між Продавцем і Покупцями на Веб-сайті в порядку, встановленому розділом 3 цих Умов користування.

  2. Постачальник послуг надає Продавцю послуги з розміщення рекламних оголошень на Веб-сайті для продажу Товарів та послуг з можливістю управляти своїм власним обліковим записом та оголошеннями через особистий кабінет. Порядок розміщення оголошень Продавцями визначений розділом 4 цих Умов.

 3.  Порядок здійснення торгівлі та укладення договорів купівлі-продажу

  1. Продавець може, використовуючи "особистий кабінет", самостійно здійснювати продаж Товарів та послуг на Веб-сайті шляхом розміщення оголошень в порядку, визначеному розділом 4 цих Умов.

  2. Товари та послуги, що пропонуються Продавцем до продажу на Веб-сайті, є запрошенням зацікавленим Покупцям до надання комерційних пропозицій (оферти). Зацікавлені Покупці формують оферту за допомогою технічної функції Веб-сайту – "купити", в якій відображаються істотні умови майбутнього договору купівлі-продажу: предмет, кількість Товару та послуг, ціна. Продавець може прийняти оферту за допомогою функції підтвердження через "особистий кабінет". В такому разі вважається, що оферта є прийнятою (акцепт), а сторони досягли домовленості щодо всіх істотних умов договору купівлі-продажу. Обов'язок організувати підписання договору купівлі-продажу на умовах, погоджених сторонами на Веб-сайті, лежить на Продавцеві.

  3. Постачальник послуг не бере участі в правових відносинах між Продавцями і Покупцями, зокрема, щодо підписання договору купівлі-продажу на умовах, погоджених сторонами на Веб-сайті, не несе відповідальності за порушення зобов'язань Продавців і Покупців, що випливають з таких правових відносин та не надає жодних гарантій стосовно платоспроможності Покупців та наявності Товару та послуг, що були заявлені Продавцями, а також до Постачальника послуг не можуть заявлятися будь-які матеріальні або нематеріальні збитки, що виникли у зв'язку з цим.

  4. Постачальник послуг не несе відповідальності за помилки, неточності та упущення, які мали місце при реєстрації або розміщенні інформації Користувачами Веб-сайту, зокрема, щодо опису та внесення характеристик Товарів та послуг.

  5. Виконання договорів купівлі-продажу, укладених між сторонами, здійснюється виключно сторонами та безпосередньо між ними, без участі Веб-сайту та Постачальника послуг.

  6. Продавці несуть відповідальність перед Постачальником послуг за всі збитки, які може понести Постачальник послуг у зв'язку з порушенням Продавцями законодавства (включаючи, без обмежень, порушення авторських прав і товарних знаків) або цих Умов користування. Продавці зобов'язані звільнити Постачальника послуг від усіх претензій третіх сторін, та компенсувати пов'язані збитки та витрати, у зв'язку з таким порушенням.

 4. Порядок розміщення оголошень на Веб-сайті

  1. Для здійснення торгівлі на Веб-сайті Продавець має право розміщувати рекламні оголошення.

  2. Постачальник послуг залишає за собою право видалити розміщене оголошення у разі виявлення його невідповідності вимогам законодавства, порушення прав споживачів або інших порушень, що спричинені розміщенням цього оголошення.

  3. При публікації рекламного оголошення Продавець безповоротно і безкоштовно надає Постачальнику послуг необмежене право використовувати, поширювати та відтворювати зміст оголошення, що розміщене на Веб-сайті.

  4. Для кожного виду Товару та послуги, що пропонується Продавцем до продажу на Веб-сайті, може розміщуватись тільки одне оголошення. Не допускається вводити один і той же Товар або послугу в кілька (під) категорій. Також не дозволяється пропонувати більше одного виду Товару або послуги в оголошенні.

  5. Продавець несе повну відповідальність за рекламу, яку він розміщує через оголошення на Веб-сайті. Постачальник послуг не несе ніякої відповідальності за зміст, точність, законність та якість розміщених оголошень.

  6. При розміщенні рекламних оголошень, Продавець гарантує Постачальнику послуг, що:

   1. запропоновані ним Товари та послуги відповідають нормам якості, встановленим законодавством, та державним стандартам, та вільні від вимог третіх осіб;

   2. у нього наявні всі необхідні ліцензії та спеціальні дозволи для продажу запропонованих Товарів та послуг, що не буде порушувати вимог законодавства;

   3. запропоновані ним Товари та послуги відповідають іншим вимогам законодавства та цим Умовам користування.

  7. В рекламних оголошеннях Продавець повинен точно, повно та правдиво зазначити характеристики Товару та послуги, що пропонується для продажу на Веб-сайті. При цьому він повинен вказати всі основні характеристики і, зокрема, вказати недоліки Товару або послуги, які знижують цінність або придатність Товару або послуги в будь-якій мірі.

  8. Забороняється розміщення на Веб-сайті оголошень та інформації:

   1. щодо Товарів та послуг, що не відносяться до сільськогосподарської продукції рослинництва, тваринництва та сільськогосподарського інвентарю всіх видів;

   2. аморального, порнографічного, расистського або іншого забороненого характеру;

   3. що порушує права третіх осіб, зокрема авторські права;

   4. що порушує чинне законодавство або є кримінальним злочином;

   5. що містить віруси або інші види шкідливого програмного забезпечення, які можуть зашкодити роботі Веб-сайту;

   6. що містить огляди або ланцюгові листи, або замасковану рекламу, або служить для збору і/або використання персональних даних інших Користувачів, зокрема для ділових цілей;

   7. забороняється публікувати фото, на яких є посилання, водяні знаки або логотипи інших ресурсів, крім логотипів дилерів, а також персональні дані Продавця;

   8. забороняється розміщення оголошень, в опис яких додані посилання на інші ресурси;

   9. оголошення з порушенням Умов користування будуть заблоковані модератором до виправлення усіх порушень.

  9. Продавець зобов'язується самостійно видаляти оголошення з Веб-сайту, якщо Товар або послуга більше не пропонується до продажу.

  10. Продавець має право розміщувати на Веб-сайті рекламні оголошення стосовно продажу Товарів та послуг.

  11. Опубліковані рекламні оголошення є активними та діють протягом 90 днів, з правом Продавця в будь-який час припинити дію оголошення до кінця зазначеного терміну.

  12. Якщо Постачальник послуг виявляє, що оголошення було розміщене на Веб-сайті з порушенням зазначених Умов користування, він залишає за собою право змінювати або видаляти таке оголошення або вживати інших відповідних заходів, включаючи скасування реєстрації Продавця.

 5. Інші умови

  1. Постачальник залишає за собою право змінювати Умови користування на власний розсуд без необхідності будь-яких погоджень; змінені Умови користування набирають чинності з моменту розміщення на Веб-сайті.

  2. Продавець погоджується, що дані Умови користування є договором між Продавцем та Постачальником послуг, який регулюється законодавством та є обов'язковим для виконання.

  3. Цим Продавець надає Постачальнику послуг згоду на обробку, зберігання та розпорядження інформацією, що зазначена при реєстрації на Веб-сайті, включаючи персональні дані та відомості, що становлять комерційну таємницю та іншу інформацію з обмеженим доступом. Продавець погоджується, що інформація щодо діяльності Продавця на Веб-сайті, що генерується та зберігається Веб-сайтом, належить Постачальнику послуг та може використовуватись Постачальником послуг на власний розсуд відповідно до Політики конфіденційності. Постачальник послуг не несе відповідальності за використання (як правомірне, так і неправомірне) третіми особами інформації, розміщеної на Веб-сайті, включаючи її відтворення і поширення, здійснене як в рамках Веб-сайту, так і іншими можливими способами.

УМОВИ КОРИСТУВАННЯ ТОРГОВОЮ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМОЮ ДЛЯ ПОКУПЦІВ

Товариство з обмеженою відповідальністю "Трансхандель Білефельд ГмбХ", місцезнаходження за адресою: Німеччина, 33602, м. Білефельд, вул. Турнерштрассе, 49, HRB 41427 володіє правами на торгову онлайн-платформу, розміщену в мережі Інтернет за адресою: www.farmerscan.com (далі – "Веб-сайт"). Товариство з обмеженою відповідальністю «ТД АСТАРТА ГРУП», зареєстроване за аресою: Україна, 25011, Кіровоградська область, Кіровоградський район, місто Кропивницький, вулиця Генерала Родимцева, будинок 89, код ЄДРПОУ 37427067 (далі – "Постачальник послуг") надає Користувачам, які пройшли реєстрацію на Веб-сайті у якості покупців (кожен такий Користувач далі – "Покупець"), послуги з використання Веб-сайту та всіх сервісів, що здійснюються за допомогою Веб-сайту. Веб-сайт є торговою онлайн-мережею для купівлі та продажу сільськогосподарської продукції рослинництва, тваринництва та сільськогосподарського інвентарю всіх видів (далі – "Товари та послуги"). Ці умови користування Веб-сайтом (далі – "Умови користування") є обов'язковими для Покупців. Якщо Покупець бажає використовувати Веб-сайт у якості Продавця Товарів та послуг, застосовуються Умови користування Веб-сайтом для Продавців.

 1. Реєстрація та деактивація

  1. Відвідування Веб-сайту і перегляд Товарів та послуг в рекламних оголошеннях можливі без реєстрації. Для купівлі Товарів та послуг Покупець повинен зареєструватися на Веб-сайті. Реєстрація є безкоштовною. Реєструючись на Веб-сайті у якості Покупця, Покупець повністю, безвідклично та безумовно приймає дані Умови користування.

  2. Користувач, який має намір зареєструватися на Веб-сайті у якості Покупця, вводить інформацію та контактні дані, які запитує Веб-сайт, а також обирає пароль, що буде використовуватись для доступу до "особистого кабінету" Покупця після підтвердження реєстрації на Веб-сайті. Реєстрація Покупця на Веб-сайті підтверджується після переходу за посиланням, що міститься в електронному листі, відправленому на адресу електронної пошти Покупця. Постачальник послуг має право відхилити реєстрацію Покупця на власний розсуд без пояснення причин.

  3. Зареєстрований Покупець контролює та несе відповідальність за всі дії, які здійснюються з його "особистого кабінету" і зобов'язаний негайно повідомити Постачальника послуг у разі, якщо є ознаки того, що треті особи отримали несанкціонований доступ до його "особистого кабінету". Постачальник послуг не несе відповідальності за несанкціонований доступ третіх осіб до "особистого кабінету" Покупця та за дії, які вчиняються з використанням "особистого кабінету". Покупець має підтримувати контактні та інші дані, введені при реєстрації, в актуальному стані та оновлювати їх у разі зміни.

  4. Постачальник послуг може обмежити доступ до своїх послуг на Веб-сайті, якщо цього вимагає безпека роботи або підтримання цілісності мережі (зокрема, захист програмного забезпечення або збережених даних).

  5. Постачальник послуг залишає за собою право деактивувати реєстрацію Покупця у наступних випадках:

   1. якщо Покупець порушує законодавство, права третіх осіб або ці Умови користування;

   2. якщо Покупець ввів недостовірну інформацію або надав невірні контактні дані під час реєстрації;

   3. на власний розсуд без пояснення причин (зокрема, якщо цього вимагає захист прав та інтересів інших користувачів Веб-сайту).

 2. Діяльність Покупця

  1. Покупець може, використовуючи "особистий кабінет", самостійно здійснювати купівлю Товарів та послуг, пропонованих до продажу на Веб-сайті.

  2. Товари та послуги, пропоновані до продажу на Веб-сайті, є публічним запрошенням на подання комерційної пропозиції (оферти). Зацікавлені Користувачі Веб-сайту формують оферту за допомогою активних технічних функцій Веб-сайту "купити" або "продати", в яких відображаються істотні умови майбутнього договору купівлі-продажу: предмет, кількість Товару та об’єм послуги, ціна. Якщо така оферта приймається іншою стороною, яка розмістила оголошення, за допомогою функції підтвердження через "особистий кабінет", вважається, що оферта є прийнятою (акцепт), та сторони досягли домовленості щодо всіх істотних умов договору купівлі-продажу. Обов'язок організувати підписання договору купівлі-продажу на умовах, погоджених сторонами на Веб-сайті, лежить на Продавцеві Товару та послуг.

 3. Вимоги до рекламних оголошень

  1. На Веб-сайті можуть бути розміщені рекламні оголошення стосовно продажу Товарів та послуг.

  2. Опубліковані рекламні оголошення є активними та діють протягом 90 днів, з правом Користувача Веб-сайту, що розмістив оголошення, в будь-який час припинити дію оголошення до кінця зазначеного строку.

  3. Забороняється розміщення на Веб-сайті рекламних оголошень та інформації:

   1. щодо Товарів та послуг, що не відносяться до сільськогосподарської продукції рослинництва, тваринництва та сільськогосподарського інвентарю всіх видів;

   2. аморального, порнографічного, расистського або іншого забороненого характеру;

   3. що порушує права третіх осіб, зокрема авторські права;

   4. що порушує чинне законодавство або є кримінальним злочином

   5. що містить віруси або інші види шкідливого програмного забезпечення, які можуть зашкодити роботі Веб-сайту;

   6. що містить огляди або ланцюгові листи, або замасковану рекламу, або служить для збору і/або використання персональних даних інших Користувачів, зокрема для ділових цілей;

   7. забороняється публікувати фото, на яких є посилання, водяні знаки або логотипи інших ресурсів, крім логотипів дилерів;

   8. забороняється розміщення оголошень, в опис яких додані посилання на інші ресурси;

   9. оголошення з порушенням Умов користування будуть заблоковані модератором до виправлення усіх порушень.

  4. Якщо Постачальник послуг виявляє, що рекламне оголошення було розміщене на Веб-сайті з порушенням цих Умов користування, він залишає за собою право змінювати або видаляти таке оголошення або вживати інших відповідних заходів, включаючи скасування реєстрації Покупця.

 4. Відповідальність Постачальника послуг

  1. Відповідальність за зміст рекламних оголошень несуть Користувачі Веб-сайту. Постачальник послуг не несе відповідальності за помилки, неточності та упущення, які мали місце при реєстрації або розміщенні інформації Користувачами Веб-сайту, зокрема, щодо опису та внесення характеристик Товарів та послуг.

  2. Постачальник послуг не бере участі в правових відносинах між Продавцями і Покупцями, зокрема, щодо підписання договору купівлі-продажу на умовах, погоджених сторонами на Веб-сайті, не несе відповідальності за порушення зобов'язань Продавців і Покупців, що випливають з таких правових відносин, та не надає жодних гарантій стосовно платоспроможності Покупців та наявності Товару або послуги, що були заявлені Продавцями, а також до Постачальника послуг не можуть заявлятися будь-які матеріальні або нематеріальні збитки, що виникли у зв'язку з цим.

  3. Постачальник послуг не несе відповідальності за використання (як правомірне, так і неправомірне) третіми особами інформації, розміщеної на Веб-сайті, включаючи її відтворення і поширення, здійснене як в рамках Веб-сайту, так і іншими можливими способами.

  4. Постачальник послуг не несе відповідальності за шкоду та збитки, понесені будь-якою особою через публікацію на Веб-сайті рекламних оголошень з порушенням даних Умов користування.

 5. Інші умови

  1. Цим Покупець надає Постачальнику послуг згоду на обробку, зберігання та розпорядження інформацією, що зазначена при реєстрації на Веб-сайті, включаючи персональні дані та відомості, що становлять комерційну таємницю, та іншу інформацію з обмеженим доступом. Покупець погоджується, що інформація щодо діяльності Покупця на Веб-сайті, включаючи персональні дані, що генерується та зберігається Веб-сайтом, належить Постачальнику послуг та може використовуватись Постачальником послуг на власний розсуд відповідно до Політики конфіденційності.

  2. Покупець погоджується, що дані Умови користування є договором між Покупцем та Постачальником послуг, який регулюється законодавством та є обов'язковим для виконання.

  3. Постачальник послуг залишає за собою право змінювати Умови користування на власний розсуд без необхідності будь-яких погоджень; змінені Умови набирають чинності з моменту розміщення на Веб-сайті.